Lege-oharra

  • Titularra: Legelarien Euskal Kontseilua
  • Helbidea: Uribitarteko arrapalak 3, 3. 48001 Bilbo (Bizkaia)
  • Helbide elektronikoa: secretaria@abogaciavasca.net
  • Harremanetarako telefonoa: 944352488
  • Faxa: 94 424 52 57
  • Identifikazio fiskaleko zenbakia: Q4863004J

Jabetza intelektualaren eskubideak

1.- www.abogaciavasca.net webguneko eduki guztiak (datu baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu-artxiboak barne) LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN edo edukien hornitzaileen jabetzakoak dira —azken kasu horretan, lizentzia edo lagapena gertatu da— eta jabetza intelektualari buruzko nazioko eta nazioarteko arauek babesten dituzte, bereziki Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bateginak (1/1996 Errege Dekretua, apirilaren 12koa). Beraz, www.abogaciavasca.net webgunean eskuragarri jarritako edukiak aipatutako legearen arabera — baita onartutako moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren arabera ere— erabiltzeko konpromisoa hartzen dute erabiltzaileek.

Erabiltzaileak ez du egingo Legelarien Euskal Kontseiluaren edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen aurkako jokabiderik, ez eta norberaren edo familiaren intimitatea edo hirugarrenen irudia urratzen edo urratzen duen edo legez kontrakoak diren edo moraltasunaren aurkakoak diren jokabiderik ere. Nolanahi ere, erabiltzaileak Legelarien Euskal Kontseilua salbuetsi eta erantzukizunik gabe utziko du, erabilera horren ondorioz haren aurka aurkezten den erreklamazio judizial edo estra judizialen aurrean.

2.- www.abogaciavasca.net webgunearen markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak edo logoak Legelarien Euskal Kontseiluaren jabetzakoak dira, eta behar bezala erregistratuta daude. Erabiltzaileari ez zaio inola ere ustiapen-eskubiderik laga, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa ez bada.

3.- Testuak, datuak eta marrazki grafikoak Legelarien Euskal Kontseiluaren edo informazioa ematen duten erakundeen jabetzakoak dira, eta ezin izango dituzte hirugarrenek aldatu, kopiatu, eraldatu, aldatu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, titularraren berariazko baimenik gabe. Testu, datu eta marrazki grafikoak eskura jartzeak ez du esan nahi, inola ere, titulartasuna lagatzen zaionik edo ustiapen-, erreprodukzio-, hedapen-, eraldaketa-, banaketa- edo transmisio-eskubide bat ematen zaionik, eta eskubide hori ez da izango www.abogaciavasca.net bidezko erabilerak dakarren erabilera-eskubidea baino.

Adierazpenak

1.- Legelarien Euskal Kontseiluak adierazten du webgune honek teknologia egokia duela sarbidea eta erabilera ahalbidetzeko. Hala ere, Legelarien Euskal Kontseiluak ez du erantzukizunik bere sistema informatikoetan aldaketak eragin ditzaketen birusak edo beste elementu kaltegarri batzuk egoteagatik, edozein bitartekok edo hirugarrenek sartuak.

2.- www.abogaciavasca.net webguneak zehaztugabetasunak, ez-egite garrantzitsuak eta akatsak izan ditzake. Legelarien Euskal Kontseiluak ez du bermatzen, inola ere, bere webgunean jasotako datuen egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna. Hortaz, www.abogaciavasca.net helbidera sartzen den erabiltzaileak Legelarien Euskal Kontseilua salbuesten du webgune horrek sor diezazkiokeen fidagarritasunari, erabilgarritasunari edo itxaropen faltsuei buruzko edozein erantzukizunaren aurrean.

Pribatutasun politika

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da webgune honetako zerbitzuak erabiltzeak erabiltzailearen IP helbidea biltzea dakarrela, segurtasun arrazoiengatik. Webguneko administratzaileek soilik eskuratu ahal izango dute informazio hori, eta LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK informazio hori hirugarrenei ez jakinarazteko konpromisoa hartzen du.

Era berean, LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREKIN bitarteko elektronikoen bidez askatasunez komunikatzeagatik edo harremanetan jartzeagatik, lehenik eta behin, baimena ematen diguzu zurekin bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzeko. Edozein unetan ezeztatu ahal izango duzu baimen hori, bidaltzen dizugun edozein komunikaziori erantzunez soilik, edo posta elektroniko bat bidaliz secretaria@abogaciavasca.net helbidera, baimenaren baliogabetzea adierazten.

Eta, bigarrenik, jakinarazten dizugu jasotako datu pertsonalak Legelarien Euskal Kontseiluaren ardurapeko datu pertsonalen tratamenduetan sartuko direla. Datu horien helburua, aurreikusitako lagapenak eta gainerako inguruabarrak datu pertsonalak jasotzeko unean jakinarazten dira, baina, kasu zehatzaren arabera, honako helburu hauetakoren bat izan dezakete: zure eskaerari, kexari edo planteatutako zalantzari erantzutea; harremanak mantentzea; bezeroen kudeaketa integrala eta komertziala; kontabilitatea eta fakturazioa; edo Legelarien Euskal Kontseiluarekin lotutako albisteen eta jardueren komunikazioak bidaltzea, baita bitarteko elektronikoen bidez ere.

Bereziki babestutako kategorietako datu pertsonalak ez bidaltzea gomendatzen da, datuak babesteko legediaren arabera, hala nola osasunari buruzkoak, horiek ez baitira zifratuta edo enkriptatuta bidaiatzen. Beraz, bidaliz gero, erantzukizuna zeurea izango da.

Emandako datu pertsonalak egiazkoak izateko eta eguneratzeko konpromisoa hartzen da, eta legezko lagapenak baino ez dira egingo.

Informazio pertsonal hori guztia behar diren segurtasun-neurriekin gordeko da, konfidentzialtasun zorrotzena errespetatuz, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gai horrekin lotutako gainerako araudian xedatutakoaren arabera.

Era berean, interesdunak edozein unetan ezeztatu ahal izango du aipatutako jakinarazpenak jasotzeko baimena, gure aldetik jakinarazpenen bat dela medio, edo secretaria@abogaciavasca.net helbidera baja emanez, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiliz ere. Horretarako, honako helbide honetara jo beharko du idatziz: LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUA; tratamenduaren arduraduna (helbidea: Uribitarteko arrapalak, 3, 3., 48001 Bilbo, Bizkaia); bestela, posta elektronikoa bidali beharko du helbide honetara: dpd-dbo@abogaciavasca.net; idazki edo mezu horretan zure nahia adierazi beharko diguzu eta jarraitu beharreko urratsak adieraziko dizkizugu.

Azkenik, hirugarren pertsona fisikoei buruzko datu pertsonalak emanez gero, datu horiek ematen dituen pertsonak, bidali aurretik, titularrei jakinarazi beharko dizkie azaldutako kontuak, eta, hala badagokio, haien baimena eskatu beharko du datu horiek tratatzeko.

Argazkien eta irudien erabilera

www.abogaciavasca.net webgunean argitaratutako argazki eta irudi guztiak helburu legitimo baterako erabiliko dira. LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK zaintza eta arreta berezia jarri du haien erabileran eta argitalpenean, une oro errespetatuko baitute haietan agertzen diren pertsonen intimitatea. Nolanahi ere, interesdunen bat argitaratutako argazkiekin ados ez badago, eduki horiek kentzeko eska dezake une oro, honako helbide honetara zuzenduta: LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUA; helbidea: Uribitarteko arrapalak 3, 3., 48001 Bilbo (Bizkaia).

 

www.abogaciavasca.net webgunean argitaratutako irudiek datu pertsonalak dituzte, eta datuen babesaren arloko egungo legeriarekin bat datoz. Ez dira irispide publikoko iturri, eta ezin izango dira erreproduzitu ez osorik ez zati batean, ez transmititu ez erregistratu informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez, intersedunen baimenik gabe.

Cookieak

www.abogaciavasca.net webguneak ez du halakorik erabiltzen, ezta erabiltzaileak identifikatzeko beste baliabide teknikorik ere, ezta haien nabigazioari buruzko daturik ere.

Erantzukizuna mugatzea

1.- LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK ez du inolako bermerik eskaintzen www.abogaciavasca.net webgunearen funtzionamenduari edo bertan jasotako informazioari dagokionez. Legelarien Euskal Kontseilua ez da izango www.abogaciavasca.net webgunea erabiltzetik erator daitezkeen edozein motatako kalte-galeren erantzule.

2.- Legelarien Euskal Kontseiluak baztertzen du hirugarren erakundeek www.abogaciavasca.net webgunearen bidez emandako datuen eta informazioen zilegitasunagatiko, edukiagatiko eta kalitateagatiko erantzukizun oro.

Hiperestekak 

1.- www.abogaciavasca.net webgunera hiperesteka bat sortu nahi duten beste webgune batzuetako titularrek konpromisoa hartzen dute LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN logotipoa agertzen ez den webguneetarako estekarik ez ezartzeko, eta adierazpen faltsu, zehaztugabe edo ez zuzenak ez egiteko, baldin eta adierazpen horiek okerrak edo, oro har, legeen aurkakoak badira.

2.- Halaber, www.abogaciavasca.net helbidera hiperesteka bat sortu nahi duten beste webgune batzuetako titularrek konpromisoa hartzen dute eduki, adierazpen edo propaganda arrazista, xenofobo, pornografiko edo terrorismoaren apologiako edukiak dituzten eta, oro har, LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN izen ona edo irudia edozein modutan kaltetu dezaketen webguneekin hiperestekarik ez ezartzeko.

3.- www.abogaciavasca.net webgunean hiperestekak sartzeak ez du nahitaez esan nahi LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK lotutako webgunearen titularrarekin merkataritza-harremanak edo elkarte-loturak dituenik.

4.- Hiperesteak soilik atariaren hasierako orrialdera edo hasierako orrira sartzeko aukera emango du, baina ezin izango ditu inola ere erreproduzitu. Web orriaren gainean ez da frame edo markorik sortuko. Ez da LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUARI buruzko adierazpen faltsurik edo okerrik egingo. Ez da deklaratuko eta ez da aditzera emango LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK esteka baimendu duela edo esteka ezartzen den web-orrian eskainitako edo eskuragarri jarritako zerbitzuak edozein modutan gainbegiratu edo bere gain hartu dituela.

5.- Hiperestekak egoteak ez du esan nahi, inola ere, LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN eta hori ezartzen duen enpresaren artean harremanik dagoenik, ezta haren edukiak edo zerbitzuak onartzen eta onesten direnik ere.

6.- www.abogaciavasca.net webgunean hiperestekak egoteak informazioa ematea du helburu, eta, horregatik, LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAK ez du inolako bermerik ematen —ez espresua ez inplizitua— merkaturagarritasunari, egokitasunari, kalitateari, ezaugarriei, jatorriari, merkaturatzeari edo aipatutako webgunearen bidez eskaintzen diren informazio eta/edo produktu eta/edo zerbitzuen beste edozein alderdiri dagokionez.

Lege-oharraren aldaketak

Baliteke lege-ohar hau noizbait aldatzea. Kasu horretan, lege-abisu berria indarrean jarriko da, erabiltzailearentzat eskuragarri dagoen unetik aurrera, www.abogaciavasca.net webgunean.

Aplikatu beharreko lege-araudia eta jurisdikzioa

www.abogaciavasca.net atariaren “Lege-oharra” eta gainerako edukia Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea errespetatuz egin dira, eta edozein unetan aldatu ahal izango dira, indarrean dagoen legerian gerta daitezkeen aldaketetara egokitzeko. Halakoetan “Lege-oharraren aldaketak” izeneko atalean adierazitakoa aplikatuko da.

Web orri honen erabilera, erabiltzaileen sarbidea eta nabigazioa barne, askea eta doakoa da, eta LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN orrialde honetako “Lege-oharra” eta arlo horretan aplikatu beharreko Espainiako legeria betetzea dakar.

LEGELARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN orrialde honetako adierazpenetatik edo baldintzetatik eratortzen den edozein auzigairi dagokionez, Espainiako legeria aplikatuko da, eta erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegiek izango dute gatazka guztiak ebazteko eskumena, hura Espainian dagoenean, edo Bilboko epaitegi eta auzitegietakoek, Espainiatik kanpo dagoenean, eta espresuki uko egingo zaio beste edozein foru edo jurisdikziori.

Legezko abisu honen argitaratze data: 2020/02/19