Kontseiluko kontseilari koordinatzailearen lekua betetzeko deialdia
Argitaratzailea:

Kontseiluko kontseilari koordinatzailearen lekua betetzeko deialdia

Legelarien Euskal Kontseiluak Kontseiluko Letratu Koordinatzailearen lanpostua betetzeko
deialdia egitea erabaki du; lanpostu hori meritu-lehiaketaren bidez beteko da.
Meritu-lehiaketak ondoko arauak izango ditu:

Arauak