2013ko Oroitidazkia
Argitaratzailea:

2013ko Oroitidazkia

Urteko oroitidazkiak Legelarien Euskal Kontseiluaren jarduerak laburtu, diru sarreren jatorria eta erabilpena zehaztu, eta beste kontu batzuk laburtzen ditu.

deskargatu PDF