KONTSEILUAREN OSAERA 2019

KONTSEILUAREN OSAERA 2019AN

PRESIDENTE-

Excmo. Sr. D. Antón María Echevarrieta Zorrilla (Araba)

PRESIDENTEORDE:

Excma. Sra Dª Lurdes Maiztegui Gonzalez (Gipuzkoa)

Excmo. Sr. D. Carlos Fuentenebro Zabala (Bizkaia)

BATZORDEKIDEAK:

Dª Sara Lorenzo López (Araba)

D. Iñigo Eguiluz Ogueta (Araba)

Dª Patricia Barcena Garcia  (Bizkaia)

D. Esteban Umerez Argaia (Bizkaia)

D. Ramón Lasagabaster Tobalina (Bizkaia)

D. Gerardo López Sánchez – Sarachaga (Gipuzkoa)

Dª Alicia Oteiza Iso (Gipuzkoa)

D. Santiago Ron Crucelegui (Gipuzkoa)

BATZORDEKIDE –  IDAZKARIA

D. Gonzalo Vidorreta Lasa (Bizkaia)

BATZORDEKIDE – DIRUZAIN

D. Javier Muguruza Arrese (Bizkaia)

LETRATU:

D. Joseba E. Echebarria Garate

KONTSEILUAREN PERTSONALA

Idazkaritza: Dª Izaskun Etxebarria Bitorika