Argitaratzailea:

2022ko Euskal Kontseiluko lehendakaria izendatzea

Consejo Vasco de la Abogacía Legelarien–Euskal Kontseiluak 2021eko abenduaren 14an egindako osoko bilkuran ANTON ECHEVARRIETA ZORRILLA JN. TXIT GORENA, Arabako Abokatuen Elkargo Ohoretsuko dekanoa.