Tratamendu-Jardueren Erregistroa

Datuak Babesteko Europako Erregelamendua

 

1. ELKARGOAREN GIDA

EPIGRAFEA

OINARRIZKO NFORMAZIOA

INFORMAZIO OSAGARRIA

Arduraduna

Tratamenduaren arduradunaren identitatea

Legelarien Euskal Kontseilua

Uribitarteko erranplak, 3, 3., 48001 Bilbo (Bizkaia)

Posta elektronikoa: dpd-dbo@abogaciavasca.net

CIF: Q4863004J

DBO: Jesús Soler Lorent

dpd-dbo@abogaciavasca.net

Helburua

Tratamenduaren helburuak deskribatzea

Legelarien Euskal Kontseiluaren eskumeneko elkargokideen eta lanbide-sozietateen erregistroa kudeatzea.

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera ere.

Legitimazioa

Tratamenduaren oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

– 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa

DBEO: 6.1. e) tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko

Hartzaileak

Lagapenen aurreikuspena

Elkargoaren gida argitaratzea

Hirugarren herrialdeetara transferitzeko aurreikuspena

Ez dago aurreikuspenik

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntza-neurrien deskribapen orokorra

 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Jatorria

 

Datuak honako hauetatik datoz:

Euskadiko hiru lurralde historikoetako abokatuen elkargo profesionalak

 

Tratatzen diren datu-kategoriak

 

Elkargokide diren profesionalen izen-abizenak, elkargokide-zenbakia, dituzten titulu ofizialak, lanbide-helbidea eta lanbide-gaikuntzaren egoera

Interesdunen kategoriak edo kolektiboak deskribatzea

 

Hiru lurralde historikoetako elkargo profesionaletan izena emanda dauden eta indarrean dauden pertsonak

 

2.   KONTSEILUAREN AKTAK

 

EPIGRAFEA

OINARRIZKO NFORMAZIOA

INFORMAZIO OSAGARRIA

Arduraduna

Tratamenduaren arduradunaren identitatea

Legelarien Euskal Kontseilua

Uribitarteko erranplak, 3, 3., 48001 Bilbo (Bizkaia)

Posta elektronikoa: dpd-dbo@abogaciavasca.net

CIF: Q4863004J

DBO: Jesús Soler Lorent

dpd-dbo@abogaciavasca.net

Helburua

Tratamenduaren helburuak deskribatzea

Kontseiluko kideen informazioa kudeatzea, bai eta Kontseiluaren barruan egindako osoko bilkuren aktak ere.

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera ere.

Legitimazioa

Tratamenduaren oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

– 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa

DBEO: 6.1. e) tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko

Hartzaileak

Lagapenen aurreikuspena

Jarduketak izapidetzeko eta gauzatzeko beharrezkoak diren komunikazioak

Hirugarren herrialdeetara transferitzeko aurreikuspena

Ez dago aurreikuspenik

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntza-neurrien deskribapen orokorra

 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Jatorria

 

Datuak honako hauetatik datoz:

•          Interesdunak

•          Espedienteak

•          Euskadiko hiru lurralde historikoetako abokatuen elkargo profesionalak

Tratatzen diren datu-kategoriak

 

Elkargokide diren profesionalen izen-abizenak, elkargokide-zenbakia, dituzten titulu ofizialak, lanbide-helbidea eta lanbide-gaikuntzaren egoera, NANa, jakinarazpenetarako helbidea eta telefonoa, banku-helbideratzea

 

3.   ERREKURTSOAK, KEXAK, SALAKETAK ETA ZEHAPEN PROFESIONALAK

 

EPIGRAFEA

OINARRIZKO NFORMAZIOA

INFORMAZIO OSAGARRIA

Arduraduna

Tratamenduaren arduradunaren identitatea

Legelarien Euskal Kontseilua

Uribitarteko erranplak, 3, 3., 48001 Bilbo (Bizkaia)

Posta elektronikoa: dpd-dbo@abogaciavasca.net

CIF: Q4863004J

DBO: Jesús Soler Lorent

dpd-dbo@abogaciavasca.net

Helburua

Tratamenduaren helburuak deskribatzea

Akreditatutako eta inskribatutako elkargokideen datu pertsonal eta profesionalak kudeatzea, kexa, salaketa, isilpeko informazio eta diziplina-espedienteei dagokienez, elkargo profesionalei buruzko legeriaren eta Estatutuaren arabera.

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera ere.

Legitimazioa

Tratamenduaren oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

– 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa

DBEO: 6.1. e) tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko

Hartzaileak

Lagapenen aurreikuspena

Datu pertsonalak honako hauei lagako zaizkie:
• Jurisdikzio-organoak.
• Jarduketak izapidetzeko eta gauzatzeko beharrezkoak diren komunikazioak.
• Dagozkion elkargo ofizial profesionalak

Hirugarren herrialdeetara transferitzeko aurreikuspena

Ez dago aurreikuspenik

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntza-neurrien deskribapen orokorra.

 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Jatorria

 

Datuak honako hauetatik datoz:

•          Interesdunak

•          Salaketak

Tratatzen diren datu-kategoriak

 

Elkargokide diren profesionalen izen-abizenak, elkargokide-zenbakia, dituzten titulu ofizialak, lanbide-helbidea eta lanbide-gaikuntzaren egoera, NANa, jakinarazpenetarako helbidea eta telefonoa, banku-helbideratzea. Prozedurei, informazio-eginbideei, ebazpenen eta epaien izapidetzeari eta betearazpenari buruzko datuak

4.   KONTAKTUAK ETA PERTSONA INTERESDUNAK

 

EPIGRAFEA

OINARRIZKO NFORMAZIOA

INFORMAZIO OSAGARRIA

Arduraduna

Tratamenduaren arduradunaren identitatea

Legelarien Euskal Kontseilua

Uribitarteko erranplak, 3, 3., 48001 Bilbo (Bizkaia)

Posta elektronikoa: dpd-dbo@abogaciavasca.net

CIF: Q4863004J

DBO: Jesús Soler Lorent

dpd-dbo@abogaciavasca.net

Helburua

Tratamenduaren helburuak deskribatzea

Erakunde- eta komunikazio-harremanak kudeatzea, harremanetarako pertsonak barne, baita Legelarien Euskal Kontseiluarekin harremanetan jartzeko interesa agertu duten pertsona guztienak ere.

Datuak administrazio-jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera ere.

Legitimazioa

Tratamenduaren oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra

Hartzaileak

Lagapenen aurreikuspena

Lagapenik gabe

Hirugarren herrialdeetara transferitzeko aurreikuspena

Ez dago aurreikuspenik

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntza-neurrien deskribapen orokorra.

 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Jatorria

 

Datuak honako hauetatik datoz:

•          Interesdunak

Tratatzen diren datu-kategoriak

 

Izen-abizenak, kargua edo enplegua, helbide profesionala, helbide elektronikoa eta telefonoa.